Geschiedenis

In 1963 was er een veerexploitant op de Rijn, de heer F.H. Spies, die voorzag wat de ontwikkelingen in de toekomst van de pontveren zouden brengen. Ook had deze exploitant door, dat er sprake was van slechte communicatie tussen de veerexploitanten; zij beconcurreerden elkaar zoals van oudsher was ingegeven en van enige samenwerking was nauwelijks sprake. De heer F.H. Spies heeft daarop het initiatief genomen om de samenwerking met de andere veerdiensten te bevorderen. Hij trok de stoute schoenen aan en schreef een brief aan de omliggende veerdiensten teneinde een vergadering te beleggen.

Op deze vergadering werden de problematiek en de toekomst van de veerdiensten besproken. Hier werd overeengekomen om de krachten te bundelen. Men deelde de stelling, dat de veerdiensten in de toekomst niet zonder overheidssteun zouden kunnen voortbestaan. De economische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande automobiliteit waren de sleutel tot de bouw van allerlei kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en uitbreiding van het wegennet. Veerdiensten waren lastige obstakels en hoorden er niet meer bij in de snelgroeiende economie met als gevolg dat vele veerdiensten hun bedrijf moesten staken.

In 1964 werd een oprichtingsvergadering gehouden, waarbij statuten en huishoudelijk reglement werden opgesteld, welke in juni 1965 werden goedgekeurd. De Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland was een feit met als doel het bevorderen van het goed functioneren van de veerdiensten in Nederland in de ruimste zin van het woord.

Door het enthousiasme en door de inzet van deze veerexploitant en zijn mede-bestuursleden zijn er diverse regelingen tot stand gekomen. Denk hierbij aan accijns- en BTW-vrijstelling, het Gelders Verenfonds en als laatste de aanzet die onlangs is gegeven tot de oprichting van een landelijk verenfonds.

Helaas heeft de heer F.H. Spies de totstandkoming van zijn grote ideaal, het instellen van een landelijk verenfonds, niet meer aan den lijve mogen ondervinden. In 2005 moest de vereniging vrij plotseling afscheid nemen van haar oprichter en erelid. De naam van de heer F.H. Spies zal echter onlosmakelijk met de VEEON in herinnering verbonden blijven en het huidige bestuur zal  trachten te handelen indachtig zijn vooruitziende blik met betrekking tot de veren en de belangrijke rol die zij vervullen in de automobiliteit van Nederland.