De versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juni hebben consequenties voor de verenbranche Veerponten zijn, voor zover ze niet onder het OV-regime vallen,  aangemerkt als “publiek belang” en daarmee wat betreft de coronamaatregelen onderworpen aan de richtlijnen voor het OV.

In het protocol “Verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer” wordt gesteld dat IN(binnen) het materieel” reizigers een mondkapje moeten dragen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/05/14/bijlage-1-protocol-verantwoord-blijven-reizen-in-het-openbaar-vervoer
Op veerponten waar passagiers in een binnenruimte verblijven, is dus een mondkapje verplicht. 

Er zijn ook typen veerponten waar passagiers (voetgangers, fietsers e.d.) buiten verblijven.Denk bijvoorbeeld aan autoveerponten met rijdek in de open lucht of open fiets- /voetveren.De situatie op die veerponten is vergelijkbaar met stations en haltes (in de buitenlucht) in het openbaar vervoer.
Daar geldt geen mondkapjesverplichting.

Uiteraard blijven de RIVM maatregelen bij alle veerdiensten tot nader order van kracht.
Door het handhaven van de anderhalve meter is op veel veerponten de capaciteit beperkt.