Geen categorie

Via de VEEON kunt u zich opgeven voor de cursus Radaropleiding Objectenpersoneel. Indien uw wilt varen op een kabel- of gierpont en deze veerpont heeft een radar aan boord, dan bent u, naast het Klein Vaarbewijs 1 en het Bedieningcertificaat Marifonie, verplicht in het bezit te zijn van een certificaat Radaropleiding Objectenpersoneel. De VEEON organiseert frequent een dergelijke cursus. Het streven is 2 x per jaar maar dit is uiteraard afhankelijk van de aanmeldingen.
Let op: voor deelname aan de cursus dient al in het bezit te zijn van het Klein Vaarbewijs 1 en het marifonie certificaat. De kosten voor deelname aan de cursusdag (incl.lunch) bedragen € 275,00. Locatie ‘t Veerhuys in Beusichem.

De volgende radarcursus vindt plaats op vrijdag 13 september 2024.  Voor deze cursus zijn nog een gering aantal plaatsen vrij. Wanneer u deelnemers heeft voor een volgende cursus dan horen wij het graag, zodat wij op tijd een volgende cursus kunnen organiseren. Zie onderstaand de procedure.

 • U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar info@veeon.nl of op de contact knop te klikken. Wij ontvangen graag de volgende gegevens van de kandidaat:
  Voorletters,naam-adres-postcode-woonplaats
  geboortedatum–geboorteplaats
  Email adres cursist
 • Het maximaal aantal deelnemers per cursus is 10. Bij 6 à 7 aanmeldingen wordt een cursusdag met de cursusleider gepland.
 • De cursusdatum wordt aan u gecommuniceerd, na deze melding bevestigt u uw deelname.
 • Na bevestigen van de cursusdatum is de aanmelding definitief. Zie onderstaand voor de annuleringsvoorwaarden.
 • Cursisten die geen lid zijn van de VEEON betalen € 50,00 administratiekosten

Annuleringsvoorwaarden:

Na het bevestigen van de cursusdatum is de aanmelding definitief.

Helaas zijn wij genoodzaakt bij annulering kosten in rekening te brengen. Hiervoor hanteren wij de volgende richtlijn:

 • Bij annulering meer dan 4 weken voor de cursusdag zullen geen kosten worden doorbelast
 • Bij annulering van 4 tot 2 weken voor de cursusdag zullen wij 50% van de cursuskosten doorbelasten.
 • Bij een annulering van minder dan 2 weken voor de cursusdag  uur zullen wij het volledige cursusbedrag aan u doorbelasten.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 12 juni jl. bevestigd dat het gebruik van een mondkapje alleen verplicht is in de trein, (water)bus, tram, metro en op de veerboten naar de Waddeneilanden.

Op de veerpont kan iedere veerponteigenaar daar zelf een beslissing over nemen. Op deze website kunt u zien op welke veerponten een mondkapje verplicht is:

https://veerponten.nl/veren-verplichten-mondkapje. Voor meer informatie over het gebruik van mondkapjes kunt u terecht op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes. De website wordt regelmatig bijgewerkt.

De versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juni hebben consequenties voor de verenbranche Veerponten zijn, voor zover ze niet onder het OV-regime vallen,  aangemerkt als “publiek belang” en daarmee wat betreft de coronamaatregelen onderworpen aan de richtlijnen voor het OV.

In het protocol “Verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer” wordt gesteld dat IN(binnen) het materieel” reizigers een mondkapje moeten dragen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/05/14/bijlage-1-protocol-verantwoord-blijven-reizen-in-het-openbaar-vervoer
Op veerponten waar passagiers in een binnenruimte verblijven, is dus een mondkapje verplicht. 

Er zijn ook typen veerponten waar passagiers (voetgangers, fietsers e.d.) buiten verblijven.Denk bijvoorbeeld aan autoveerponten met rijdek in de open lucht of open fiets- /voetveren.De situatie op die veerponten is vergelijkbaar met stations en haltes (in de buitenlucht) in het openbaar vervoer.
Daar geldt geen mondkapjesverplichting.

Uiteraard blijven de RIVM maatregelen bij alle veerdiensten tot nader order van kracht.
Door het handhaven van de anderhalve meter is op veel veerponten de capaciteit beperkt.