Via de VEEON kunt u zich opgeven voor de cursus Radaropleiding Objectenpersoneel. Indien uw wilt varen op een kabel- of gierpont en deze veerpont heeft een radar aan boord, dan bent u, naast het Klein Vaarbewijs 1 en het Bedieningcertificaat Marifonie, verplicht in het bezit te zijn van een certificaat Radaropleiding Objectenpersoneel. De VEEON organiseert frequent een dergelijke cursus. Het maximaal aantal deelnemers per cursus is 10. Bij voldoende aanmelding wordt een volgende cursus georganiseerd. U ontvangt hiervan dan bericht met de nadere details.

U kunt zich opgeven door via de ‘contact’ knop op deze website een bericht te sturen met als bijlage:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Kopie (klein) Vaarbewijs 1
  • Kopie bedieningscertificaat Marifonie

Het streven is 2 cursusmomenten per jaar te organiseren, dit is uiteraard afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaat via de ‘contact’ knop.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 12 juni jl. bevestigd dat het gebruik van een mondkapje alleen verplicht is in de trein, (water)bus, tram, metro en op de veerboten naar de Waddeneilanden.

Op de veerpont kan iedere veerponteigenaar daar zelf een beslissing over nemen. Op deze website kunt u zien op welke veerponten een mondkapje verplicht is:

https://veerponten.nl/veren-verplichten-mondkapje. Voor meer informatie over het gebruik van mondkapjes kunt u terecht op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes. De website wordt regelmatig bijgewerkt.

De versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juni hebben consequenties voor de verenbranche Veerponten zijn, voor zover ze niet onder het OV-regime vallen,  aangemerkt als “publiek belang” en daarmee wat betreft de coronamaatregelen onderworpen aan de richtlijnen voor het OV.

In het protocol “Verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer” wordt gesteld dat IN(binnen) het materieel” reizigers een mondkapje moeten dragen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/05/14/bijlage-1-protocol-verantwoord-blijven-reizen-in-het-openbaar-vervoer
Op veerponten waar passagiers in een binnenruimte verblijven, is dus een mondkapje verplicht. 

Er zijn ook typen veerponten waar passagiers (voetgangers, fietsers e.d.) buiten verblijven.Denk bijvoorbeeld aan autoveerponten met rijdek in de open lucht of open fiets- /voetveren.De situatie op die veerponten is vergelijkbaar met stations en haltes (in de buitenlucht) in het openbaar vervoer.
Daar geldt geen mondkapjesverplichting.

Uiteraard blijven de RIVM maatregelen bij alle veerdiensten tot nader order van kracht.
Door het handhaven van de anderhalve meter is op veel veerponten de capaciteit beperkt.

Via de VEEON kunt u zich opgeven voor de cursus Radaropleiding Objectenpersoneel. Indien uw wilt varen op een kabel- of gierpont en deze veerpont heeft een radar aan boord, dan bent u, naast het Klein Vaarbewijs 1 en het Bedieningcertificaat Marifonie, verplicht in het bezit te zijn van een certificaat Radaropleiding Objectenpersoneel. De VEEON organiseert frequent een dergelijke cursus. Het maximaal aantal deelnemers per cursus is 10.

U kunt zich opgeven door via de “contact”-knop op deze website een bericht te sturen met als bijlage:
• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Via het secretariaat krijgt u dan te horen wanneer de opgegeven persoon aan de cursus deel kan nemen. Er wordt gestreefd naar 2 cursus-momenten per jaar, echter dit is vanzelfsprekend afhankelijk van het aantal aanmeldingen.